Komitet Główny
Olimpiady Języka Łacińskiego,
w porozumieniu z Departamentem
Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN
przyjął następujący terminarz XXXI
Olimpiady Języka Łacińskiego
(rok szkolny 2012/2013):
I etap (szkolny) . . . . . . . . . . . . . 6 listopada 2012 r.
II etap (okręgowy) . . . 31 stycznia - 1 lutego 2013 r.
III etap (centralny) . . . . . . . . 20/21/22 marca 2013 r.
Uwaga!
Spis lektur w regulaminie uległ zmianom:
pobierz nowy regulamin (.pdf 73.6 KB)
Zebrania Komitetu Głównego
PIERWSZE po I etapie 24 listopada 2012 r.
DRUGIE po II etapie 16 lutego 2013 r.
TRZECIE po III etapie 1 czerwca 2013 r.

W edycji XXXI Olimpiady obowiązują:
etap I (szkolny)1. Nepos De viris illustribus
etap II (okręgowy)1. Cezar Commentarii de bello Gallico
2. Cyceron De amicitia
etap III (centralny)1. Cyceron